Villkor
Villkor
Trycksakerna i denna butik samproduceras med andra kunders trycksaker, därför gäller priserna enbart med de pappersval och produktionstider som angivits, önskas annat papper och andra leveranstider kontakta oss så löser vi det.

Produktions och leveranstid avser tiden från mottagen beställning till det att vi skickar varan från Henningsons Tryckeri AB.

Godkänd förhandsgranskning gäller som accepterat korrektur om inte Utökad dokumentkontroll valts, då skickar vi ett separat korrektur för godkännande.

Henningsons Tryckeri AB förbehåller sig rätten att annullera beställning om trycksakerna innehåller sådant som kan uppfattas kränkande och/eller på annat sätt anses stötande mot folkgrupp eller dyl. Kund är ansvarig för rättigheter av bilder och texter i materialet som skickas in.

Fraktpriserna avser leverans inom Sverige, leverans till adress utanför Sverige debiteras enligt fraktbolagets ordinarie prislista.

Leveranser sker i enlighet med ALG 10 (Gäller ej betalningsdagar)

Kostnader för eventuell lagerhållning och returavgift för ej mottaget eller uthämtat gods debiteras enligt fraktbolagets ordinarie prislista + 200:- i administrativ avgift.

Betalning sker via faktura efter sedvanlig kreditprövning, samtliga priser i butiken är exklusive 25 % moms. Betalning skall ske inom 10 dagar från fakturadatum.

Personer under 18 år måste ha målsmans tillstånd för att kunna beställa.